top of page

Psihodinamska psihoterapija

Psihoterapija je proces rada na sebi koji omogućava ljudima da prevaziđu emotivne i mentalne probleme, te da steknu jače mentalno zdravlje i samopouzdanje. Analitički orijentisana psihoterapija, kao jedan od oblika psihoterapije, se fokusira na dubinske promene u strukturi ličnosti koje su uzrokovane traumama iz prošlosti i neadaptivnim načinima funkcionisanja u sadašnjosti.

Dubinska psihoterapija ima za cilj da pomogne individui da shvati sebe i svoje emocije na dubljem nivou. Ova vrsta terapije se fokusira na razumevanje i razrešavanje uzroka trenutnih problema i dubinski ukorenjenih mentalnih i emocionalnih problema.

U psihodinamskoj terapiji, odnos između terapeuta i klijenta je od ključne važnosti. Terapeut radi sa klijentom na razumevanju njegovih misli, osećanja i iskustava na empatičan način, dok klijent istovremeno dobija priliku da istraži svoj unutrašnji svet i osvesti  potisnute emocije i misli, što može dovesti do razumevanja i rešavanja trenutnih problema i prevencije budućih.

Ova vrsta terapije može pomoći osobama koje se suočavaju sa širokim spektrom mentalnih i emocionalnih problema, uključujući anksioznost, depresiju, traume, nesanicu, konflikte u odnosima, nestabilnost identiteta, poremećaje ishrane, nestabilnu sliku o sebi praćenom osećajem niže vrednosti i mnogo toga drugog. Pored toga, psihodinamska terapija može pomoći ljudima da razviju svest o svojim motivima, željama i potrebama, kao i da poboljšaju svoje interpersonalne odnose i komunikacijske sposobnosti.

Na kraju, kroz duži proces rada na sebi, klijenti mogu da dođu do značajnih promena u strukturi ličnosti, steknu jače samopouzdanje, emocionalnu stabilnost i sposobnost da se nose sa životnim izazovima na zdraviji način.

Ukratko, psihodinamska terapija može pružiti dugotrajne i značajne koristi za one koji se odluče da rade na sebi i da razumeju svoju psihu. Ukoliko tražite pomoć u rešavanju mentalnih i emocionalnih problema, vredi razmisliti o ovom tipu terapije.

Psihoterapija Beograd Jelena Đurić
bottom of page