top of page

O meni

Jelena Đurić je diplomirani psiholog i psihoterapeut sa nacionalnom licencom. Postdiplomsku edukaciju iz OLI integrativne psihodinamske psihoterapije, u trajanju od 5 godina, završila je u Oli centru u Beogradu. Radi individualnu psihoterapiju sa odraslima i adolescentima, i didaktičku psihoterapiju.

Psihoterapeut u Beogradu Jelena Đurić

Stručno usavršavanje

Hipnoterapija - ''New era Academy'', Marijo Kržić

Facijalna ekspresija emocija i otkrivanje laži - udruženje Priori

ALFA & KEG projektivna tehnika - Oli centar, Sandra Jovanović, Predrag Djordjevič

Psihodinamika anksioznosti i panike - Psihološko savetovalište Introspekt, Renata Senić

Trauma i isceljenje - integrativni model psihološkog zaceljivanja osoba sa pretrpljenom traumom 
- prof. Tatjana Stefanović Stanojević

Telo u psihoterapiji - Telesno-psihoterapijski centar, Sladjana Djordjevič

Online training Treatment of Personality Disorder (36h) - speakers: Glen O. Gabbard, Otto Kernberg, Michaela Slawes, Clara Mucci, Paul Links, Umberta Telfener

Dijagnostika i strategije rada sa potisnutom agresijom kod različitih poremećaja - AIPP
(Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju)

Seksologija i seksopatologija: pristupi u psihoterapiji na Akademiji za Integralnu Psihodinamsku Psihoterapiju. 

Trenutno na edukaciji iz:

 

Jednogodišnje dodatno stručno usavršavanje iz Integralne psihodinamske psihoterapije - AIPP

Psihoterapija u Beogradu
bottom of page